Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of niet juist (meer) is. JudithvanKampen sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik van (informatie op) deze website, meer in het bijzonder als gevolg van de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld. Via deze internetsite wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Judithvankampen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen. Niets uit deze teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van JudithvanKampen openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd of gebruikt worden op andere mediakanalen.

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onze disclaimer.