Judith van Kampen

Welkom op mijn blog site!

Als hulpverlener heb ik jarenlang met gezinnen gewerkt als intensieve ambulante gezinsbehandelaar. Oplossingsgericht opgeleid maar ook complementair, zoals yoga en hartcoherentietraining. Deze combinatie van opleidingen regulier en aanvullend maakt dat ik ruim 20 jaar geleden mijn eigen eenmanspraktijk heb opgericht en om een nieuwe visie en werkwijze te ontwikkelen. Dit heeft gestalte gekregen in het behandelcentrum Stichting Huis vol Compassie WTZI gecontracteerd met gemeenten en zorgverzekeraars. Na 10 jaar bleek dat de visie en wijze van werken niet bestendig leek te zijn voor de toekomst. Ik ben daarna organisatorische werkzaamheden gaan doen. Om te gaan reflecteren op deze periode ben ik de opleiding antropologische teambegeleiding gaan doen van Danielle Braun en Karin van Mensvoort. Een enorme inspirerende verrijking. In deze 10 jaar heb ik 2 kinderen op de wereld gezet, waar ik enorm van geniet en richt ik mij als trainer en coach op organisaties en teams en volwassenen en jeugdigen die deze integrale werkwijze goed kunnen gebruiken. Een brede blik met een breed arsenaal aan goede reguliere en aanvullende zorg is wat ik kan bieden. Ook schrijf ik graag over de toepassing van visie en en de impact ervan op professionals, clienten, kinderen maar ook maatschappelijk. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ik in die 10 jaar, in een spanningsveld heb geopereerd, een maatschappelijke polarisatie rondom Integrale Gezondheidszorg. Die polarisatie, die een vrijheids ontnemende impact op professionals en clienten lijkt te hebben, is een onderwerp die ik graag bespreekbaar wil maken. Wat gebeurd er met ons, met mij, met jou als het om die holistische visie en aanvliegroute gaat? Wat vertellen we onszelf en elkaar? En hoe werkt die polarisatie eigenlijk precies in een team, een organisatie? Boeiend? jazeker;.. Belangrijk? Meer dan dat;.. Innovatief? dat kan het worden. Want 1 dings is zeker, we kennen het recht in Nederland op vele vrijheden, we mogen houden op wie wij willen, trouwen met wie wij willen, we mogen zelfbeschikken over ons leven en hier een invulling aan geven en ook over de zwangerschap, en vandaag de dag zijn er steeds meer vrijheden over je genderidentiteit. Nederland is een voorbeeld voor andere landen als het om rechten en vrijheden gaat. Hoe zit het met het recht op vrijheid om de zorg holistisch in te richten? Hoe is het dan met die vrijheid gesteld? En welke tegenkrachten spelen hierin een rol? En hoe is het gesteld met die vrijheden in andere landen? En die tegenkrachten? De corona periode heeft ons pijnlijk bewust gemaakt van de rechten en vrijheden in de zorg. Hoe ver zijn we verwijderd van het en – en principe zoals ik dat noem en goede reguliere zorg in te richten met gewenste holistische benaderingen. Zonder hierbij evidence based handelen overboord te gooien. Hoe doen we dat met elkaar? Hoe kijken we naar elkaar en vooral praten we eigenlijk wel goed met elkaar, of waren we als maatschappij al heel lang voor deze pandemie in een polarisatie geland. En mocht je denken, dat zou best wel eens zo kunnen zijn? Hoe komen we hierweer uit? Het beantwooden van deze vragen kunnen ingredienten zijn voor een onderzoek, maar gaan tevens niet samen met het persoonlijke ontwikkelproces wat ik hierin heb bewandeld. Want zonder dat persoonlijke proces was er nooit een Huis vol Compassie gekomen en had het nooit 10 jaar lang kunnen bestaan. Vandaag de dag opereer ik vanuit mijn eenvrouwspraktijk Coherence for Health. Deze naam staat voor de volgende fase die aanbreekt in de zorg en organisaties. En maakt ook een duidelijk onderscheid tussen het verleden en het heden. Ook dat is een onderdeel van mijn ontwikkeling waarbij het verleden een belangrijke basis is waartoe ik nu ben gekomen. Namelijk het openlijk bespreken en bespreekbaar maken van de genoemde onderwerpen en processen.

www.coherenceforhealth.com

Judith van Kampen

Trainer en coach in antropologische teambegeleiding,

gespecialiseerd in het onderwerp integrale zorg binnen de kinder- en jeugd GGZ.

Jarenlange ervaring in ambulante gezinsbehandeling